Facturering

Via e-mail heeft u een PDF ontvangen van uw order. Hieronder aanvullende gegevens voor facturatie indien nodig.

Graag het openstaande bedrag over te maken naar:

Ten name van
Silent Discooo
Op factuurnummer <Entry #00>*
NL83 KNAB 0255 6744 06

KVK 51285274 0000
BTW NL 0011 75733 B12

*Factuurnummer staat vermeld op de PDF als Entry #00

Silent Discooo is onderdeel van Showcare